AstroNotki

AstroNotki

Zostałem poproszony o "łopatologiczne" opisanie, czym jest horyzont zdarzeń oraz osobliwość czarnej dziury. Odpowiedź wyszła mi nieco rozbudowana, więc zapraszam za dobry kwadrans czytania ( ͡° ͜ʖ ͡°). Wytłu...